Wspólne nie znaczy niczyje. Czyli o podwórkach i ulicach coś dla dziecka i rodzica

Wspólna nie znaczy niczyja to książka o przestrzeni publicznej skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Książka powstała przy współpracy Forum Rewitalizacji z Miastem Poznań i Politechniką Poznańską, którego celem było zwiększenie świadomości społecznej na temat tego, czym jest przestrzeń publiczna i jaki udział w jej kształtowaniu może mieć każdy obywatel. Publikacja jest częścią projektu edukacyjno-kulturalnego Wspólna nie znaczy niczyja.
Książka została zaprojektowana tak, by główną część, czyli opowieść dla dzieci, uzupełniały ukryte w otwieranych skrzydełkach teksty dla dorosłych. Jest ich 10 a każdy dotyczy innego zagadnienia między innymi: wprowadzania wielokolorowych elewacji, rozrastania się miast w niekontrolowany sposób, czy też bezpośredniego wpływu mieszkańców na wygląd otaczającej ich przestrzeni.

Więcej informacji o projekcie tu.


Książka została wydana w nakładzie 1600 egzemplarzy które zostaną bezpłatnie rozdane wśród uczestników projektu Wspólna nie znaczy niczyja.
Poszukiwania wydawcy do wydania komercyjnego trwają...


Brak komentarzy: